GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Zdalna Szkoła

29 maja, 2020

Gmina Staroźreby w dniu 05 maja 2020 roku zakupiła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 20 sztuk komputerów przenośnych typu laptop. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 61 106,40 złotych, kwota dofinansowania to 59 901,00 złotych.

Last modified: 29 maja, 2020

Comments are closed.