GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

27 stycznia, 2020

Gmina Staroźreby przystąpiła do Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. W umowie zawartej dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby, określono wysokość i tryb przekazania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie w/w zadania. Zgodnie z umową Wojewoda przekaże Gminie Staroźreby środki w kwocie 65 100,00 zł (w trzech transzach wskazanych w umowie), co stanowi 100% kosztów realizacji zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2020 roku. Gmina Staroźreby programem objęła 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagały usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Last modified: 1 lutego, 2020

Comments are closed.