GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20 grudnia, 2019

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach będzie realizował program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w związku z czym GOPS w Staroźrebach podejmie współpracę z osobą (osobami), które odpłatnie będą świadczyły usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie wspieranie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej oraz adekwatna do potrzeb pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym poprzez zaangażowanie osoby niepełnosprawnej w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osobę niepełnosprawną bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Celem pracy asystenta jest więc dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt osobisty w siedzibie GOPS w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, bądź telefoniczny: 242682834.

Last modified: 21 grudnia, 2019

Comments are closed.