GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Bądź rodzicem zastępczym!

7 lipca, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach zachęca osoby, które chciałyby obdarzyć miłością, szacunkiem, pomocą i wsparciem dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej do zapoznania się z poniższą informacją:

Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu. Nie każde dziecko ma szczęście wzrastać od urodzenia w takiej rodzinie. Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci. Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, dźwigające bogaty jak na swój wiek bagaż doświadczeń czekają. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stworzenie warunków do budowania świadomej gotowości przyjęcia dziecka, obdarzania go miłością, szacunkiem, godnością, pomocą i wsparciem w formie rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. Tam znajdują one godziwe warunki życia, opiekę, ciepło i miłość.

Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca, która daje dużo satysfakcji i poczucia, ze czyni się coś dobrego dla drugiego człowieka. Warto bowiem być dla kogoś wzorem, autorytetem, opiekunem w chwili, w której najbardziej tego potrzebuje. Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle poszukiwana forma zaangażowania w opiekę nad dziećmi, które z powodu zaistnienia trudności musiały opuścić swój dom rodzinny.

Osoby, które chcą oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać dzieci w kontaktach z rodzicami biologicznymi i poprawie ich sytuacji rodzinnej, informację o rodzinnej pieczy zastępczej mogą uzyskać

od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30
telefonicznie pod numer tel. 24 267- 68 – 32, 24 267-68-33
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Last modified: 7 lipca, 2020

Comments are closed.