GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundusze pomocowe

Fundusze pomocowe

Dotacja na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowała w formie dotacji, w kwocie 42240,00 zł usuwanie...

24 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Kwota dofinansowania 237 027,60 zł . 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na...

10 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Dofinansowanie  z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Usuwanie Odpadów z Folii Rolniczych.

Urząd gminy Staroźreby pozyskał Dofinansowanie  z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z...

10 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest  z Terenu Gminy Staroźreby w 2020 r.

Urząd Gminy Staroźreby pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Usuwanie...

10 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Dotacje z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

W dniu 8.07.2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski wraz z Panią Skarbnik...

9 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Gmina Staroźreby  pozyskała kolejne środki. Do naszej Gminy trafi łącznie 304 880 zł na cele edukacyjne w ramach projektu Edukacja...

23 czerwca, 2020

Czytaj więcej