GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundusze pomocowe

Fundusze pomocowePozostałe

Zdalna Szkoła

Gmina Staroźreby w dniu 05 maja 2020 roku zakupiła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I...

29 maja, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocoweGminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Staroźreby przystąpiła do Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”...

27 stycznia, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 2020

W dniu 30.12.2019r. Wójt Gminy Kamil Groszewski wspólnie z Panią Skarbnik Moniką Grabowską, podpisali umowę na dofinansowanie w...

27 stycznia, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocoweOd Wójta

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: wnioski na ponad 140 tys. zł dopłaty w II naborze

W ramach II naboru wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do Wojewody Mazowieckiego...

28 października, 2019

Czytaj więcej