GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Co robimy – Klęski żywiołowe – Rolnictwo

8 maja, 2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie Nr 149 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wraz z załącznikiem, tj. składem osobowym komisji działających na terenie poszczególnych gmin województwa mazowieckiego. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. zaakceptowane przez Wojewodę Mazowieckiego zostały Zasady działania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Ponadto informujemy, iż ww. dokumenty dostępne będą na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki – zakładka: Co robimy – Klęski żywiołowe – Rolnictwo

Last modified: 8 maja, 2020

Comments are closed.