GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

„Dobry start” w roku szkolnym 2020/2021

25 maja, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach informuje, że wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” można składać:
– od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku – w przypadku wniosków składanych elektronicznie,
– od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej formie papierowej.
W roku 2020, w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia „Dobry Start” nastąpi nie później niż do końca września bieżącego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wysokość świadczenia „Dobry Start” to 300 zł na: dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat,  na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 lat, a także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce”. Program nie obejmuje również studentów.
Ponadto informuję, że rządowy program „Dobry Start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Natomiast od 2021 r. prawo do świadczenia „Dobry Start” gwarantowane będzie w akcie prawnym rangi ustawowej. Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kwartale br.

Last modified: 25 maja, 2020

Comments are closed.