GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dowóz dzieci, uczniów i młodzieży niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych

29 lipca, 2020

Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym (art. 31 ust. 2 i art. 38 cytowanej ustawy) przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Więcej szczegółów na stronie BiP…

Last modified: 29 lipca, 2020

Comments are closed.