GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

23 czerwca, 2020

Gmina Staroźreby  pozyskała kolejne środki. Do naszej Gminy trafi łącznie 304 880 zł na cele edukacyjne😀 w ramach projektu Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży😀
Projekt ten będzie realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach w ramach projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej x Edukacja dla rozwoju regionu działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Podziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
✅Nastąpi doposażenie pracowni TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne ) w interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i dźwięku, tablice interaktywne, wideoprojektory
✅Doposażenie pracowni przyrodniczych
✅Doposażenie bazy dydaktyczno-logopedycznej
✅Doposażenie pracowni matematycznej
✅Szkolenia dla nauczycieli
✅Wyjazdy matematyczno-przyrodnicze dla 44 uczniów
✅Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z Matematyki,Przyrody,Biologi,Chemii,Fizyki,
Geografii, J.Angielskiego
✅Zajęcia z Robotyki
✅Zajęcia z szybkiego czytania
✅Zajęcia ABC Przedsiębiorczości
Projekt rusza od 1 września 2020r. 😀

Last modified: 23 czerwca, 2020

Comments are closed.