GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Harmonogram sesji na rok 2020

8 stycznia, 2020

Przewodniczący Rady Gminy w Staroźrebach informuje, że w celu podwyższania standardów pracy rady gminy, publikujemy harmonogram sesji na rok 2020.
Opracowany harmonogram posiedzeń Rady Gminy w Staroźrebach przewiduje, że sesje odbywać się będą w poniedziałki (dzień wydłużonej pracy urzędu gminy). Sesje zwyczajne poprzedzone będą serią spotkań komisji stałych rady gminy analizujących i opiniujących uchwały rady gminy. Comiesięczne, cykliczne i usystematyzowane spotkania zagwarantują zachowanie kontrolnego charakteru rady gminy nad organem wykonawczym, radnym pomogą w organizacji swojej aktywności zawodowej i społecznej, a wójtowi i urzędowi gminy umożliwią harmonijną pracę.
Ty samym chcę podziękować wszystkim radnym naszej gminy, za pozytywne ustosunkowanie się do zaproponowanego rozwiązania oraz Pani Sekretarz Urzędu Gminy w Staroźrebach Agnieszce Kuligowskiej – za współpracę w tym zakresie.
/-/ Łukasz Kinalski

Last modified: 8 stycznia, 2020

Comments are closed.