GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacja dla osób niepełnosprawnych

9 marca, 2020

Jak już wcześniej informowano Gmina Staroźreby realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Gmina Staroźreby w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów tego Programu, obejmujących wynagrodzenie za usługi asystenckie realizowane u 6 osób niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym). Obecnie usługi realizowane są u 5 osób kwalifikujących się do Programu.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o usługi asystenckie. Zakwalifikowana do Programu może zostać już tylko jedna osoba. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
Osoby zainteresowane proszone są o osobiste bądź telefoniczne zgłoszenie się do GOPS w Staroźrebach.
Osoba do kontaktu: Emilia Ciećwierz-Domańska tel: 242682834

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Last modified: 9 marca, 2020

Comments are closed.