GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacja!

3 listopada, 2020

Od dnia dzisiejszego, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U.2020. poz. 1931 z dnia 2020.11.02 Urząd Gminy w Staroźrebach pracuje w trybie rotacyjnym (zdalnym). Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Nikt z pracowników nie jest zarażony COVID,
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID zostaje wstrzymany odczyt wodomierzy przez inkasentów. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie stanu wodomierza pod nr tel. 24 266 30 92 -93 oraz na adres e-mail woda@starozreby.pl. Faktury zostaną przesłane do Państwa w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
Odstąpiliśmy również od zbierania podatku przez sołtysów w miesiącu listopadzie. Wszystkie wpłaty z tytułu tej należności, należy dokonywać bezpośrednio na konto UG 08 9008 0005 0000 1645 2000 0060.
Gmina Staroźreby realizuje Program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej “Wspieraj Seniora”. Bezpośrednim realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej dla mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19 – do czego serdecznie zachęcamy z uwagi na duże niebezpieczeństwo- szczególnie dla Seniorów.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.
Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.
WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z takiej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11
Twoja prośba zostanie przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.
Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej:
tel. 24 268-28-34.
Drogi Seniorze – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Last modified: 5 listopada, 2020

Comments are closed.