GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

DEKLARACJA – ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Staroźreby uprzejmie informuje, że poniżej dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklaracja dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Zgłoszenie dotyczące odbioru popiołu

Comments are closed.