GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ZASADY SEGREGACJI

Przed wrzuceniem odpadów do pojemników/worków pamiętaj, żeby:

 • opróżnić opakowania z resztek żywności (nie musisz myć opakowań)
 • odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki (nie musisz zdzierać etykiet)
 • zgnieść plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca).

 

Metale i tworzywa sztuczne *

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

Papier *

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

Szkło *

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

Odpady biodegradowalne *

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Popiół

Należy wrzucać:

 • Wystudzony popiół/ żużel – dotyczy osób, które zgłosiły chęć selektywnego oddawania popiołu

 

Pojemnik na odpady zmieszane / pozostałość po segregacji

Należy wrzucać:

Odpady, które pozostały po segregacji w tym np. pieluchy, środki higieny osobistej, blistry po lekach, zatłuszczony i zabrudzony papier, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, wędliny, ryby, kości), duralex, ceramikę, porcelanę, fajans, styropian opakowaniowy, wyroby gumowe, drobne zabawki,

NIE WRZUCAMY !!!

Odpadów zbieranych w sposób selektywny, popiołu, odpadów z odzieży i tekstyliów

 

W ramach mobilnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszkańcy będą mogli oddać na indywidualne pisemne zgłoszenie:

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, sprzęt RTV itp.)

– zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56 cm (22 cale);

– przeterminowane leki i chemikalia,

– odpady odzieży i tekstyliów,

– zużyte baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe (niezawierające gruzu pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie) np. drzwi, okna, armaturę łazienkową.

 

* źródło:  https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Comments are closed.