GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

“Dobry Start” 300 zł dla Ucznia

Druki do pobrania w formacie *.pdf do wydrukowania lub *doc do wypełnienia

Plik Rozmiar pliku
1. Wniosek o świadczenie dobry start 126 KB
1. Załącznik do wniosku dobry start 108 KB

Świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się, w wysokości 300 zł raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Kiedy świadczenie dobry start przysługuje?
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”.

Zadania wynikające z programu “Dobry Start” realizują” Agnieszka Kalinowska oraz Karolina Pikała.

Comments are closed.