GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Karta Dużej Rodziny

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”,lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Kartę może więc uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców) oraz dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny  mogą także uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty wielu podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, bankowej czy rekreacyjnej.

Karta jest wydawana w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym „kartą tradycyjną”, lub realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwana „kartą elektroniczną”.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Za realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny odpowiada Emilia Ciećwierz-Domańska.

Comments are closed.