GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontakt

adres: ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby
sekretariat tel: 242682834
e-mail: gops@starozreby.pl
Kierownik: Emilia Ciećwierz-Domańska

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.00

 

Dział Pomocy Społecznej

1. Ewa Multon – specjalista pracy socjalnej,
Rejon działania: w przygotowaniu…

2. Jolanta Ziarko – specjalista pracy socjalnej,
Rejon działania: w przygotowaniu…

1. Danuta Kobielska – młodszy pracownik socjalny,
Rejon działania: w przygotowaniu…

Dział Świadczeń

1. Agnieszka Kalinowska
Zakres prowadzonych spraw: w przygotowaniu…

2. Karolina Pikała
Zakres prowadzonych spraw: w przygotowaniu…

Dział Finansowy

Główna księgowa: Katarzyna Berger

Prowadzone sprawy:
1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
2. sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, planu budżetowego oraz planu rachunków dochodów własnych, dokonywanie niezbędnych zmian w tych planach i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów:
3. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe
4. sprawowanie kontroli rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
5. Zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń wszystkich pracowników Ośrodka
6. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, elektroniczne wysyłanie danych, wysyłanie przelewów.
7. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem PIT-ów dla pracowników

Comments are closed.