GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontakt

adres: ul. Głowackiego 2, 09-440 Staroźreby
sekretariat tel: 242682834
e-mail: gops@starozreby.pl
Kierownik: Emilia Ciećwierz-Domańska

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 9.00 – 17.30
wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.00


Dział Pomocy Społecznej

Rejony działania:
– specjalista pracy socjalnej Ewa Multon:
Miejscowości: Smardzewo, Mikołajewo, Aleksandrowo, Teodorowo, Opatówiec, Słomkowo, Przedpełce, Bromierz, Nowy Bromierz, Staroźreby Hektary, Zdziar Wielki, Zdziar Las, Zdziar Mały, Zdziar Łopatki, Sarzyn, Begno.
Staroźreby – ulice: Polna, Płocka, Szkolna, Sienkiewicza, XXX-lecia, Północna, Sportowa, Akacjowa, Lipowa, Sosnowa, Klonowa, Modrzewiowa, Jodłowa, Brzozowa, Mostowa.

– specjalista pracy socjalnej Jolanta Ziarko:
Miejscowości: Krawięczyn, Rogowo, Piączyn, Nowa Wieś, Bylino, Dłużniewo Duże, Dłużniewo Małe, Brudzyno, Kierz, Goszczyno, Marychnów, Góra, Nowa Góra, Strzeszewo, Płonna, Karwowo, Karwowo Podgórne, Nowe Żochowo, Żochowo Stare, Żochówek, Krzywanice, Krzywanice Trojany, Rostkowo.

– pracownik socjalny Danuta Kobielska:
Miejscowości: Bromierzyk, Nowy Bromierzyk, Przedbórz, Grabina, Worowice-Wyroby, Przeciszewo, Przeciszewo Kolonia, Mieczyno, Sędek, Dąbrusk, Nowe Staroźreby, Mrówczewo, Stoplin, Ostrzykowo, Ostrzykówek, Staroźreby Kolonia
Staroźreby – ulice: Kościelna, Targowa, Kościuszki, Pac Bojowników, Wieczorka, Krótka, Chabrowa, Spokojna, Zacisze, Kwiatowa, Słoneczna, Jaśminowa, Korczaka, 11-go Listopada, Chopina, Kopernika Młodzieżowa, Strażacka, Jesienna Piękna, Parkowa, Żwirki i Wigury, Głowackiego, Partyzantów, Tęczowa, Wiosenna, Wiatraczna.


Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia wychowawczego

A. Agnieszka Kalinowska
Zakres prowadzonych spraw:
1. Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. oraz z Ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r.
2. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją oraz ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych wynikających z przeprowadzonych postępowań.
4. Sporządzanie dokumentów listy wypłat i przelewów świadczeń rodzinnych i przekazania do działku finansowo- księgowego.
5. Weryfikacja składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
6. Prowadzenie rejestrów wpływających wniosków świadczeń rodzinnych i innych świadczeń
7. Udzielanie informacji wyjaśnień o prawach i uprawnieniach.
8. Planowanie środków finansowych na świadczenia rodzinne i inne świadczenia w dziale
9. Prowadzenie bieżących spraw, w tym korespondencji działku świadczeń rodzinnych.
10. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum.
11. Praca w systemie informatycznym do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, praca w aplikacji Emp@tia oraz aplikacji CAS
12. Rozpatrywanie odwołania od decyzji w trybie art. 132 KPA oraz kompletowanie dokumentacji celem rozpatrzenia lub przesłania do właściwego organu odwoławczego.
13. Sporządzenie zapotrzebowania na środki oraz bieżąca analiza wykorzystania.
14. Sporządzenie sprawozdań rzeczowo finansowych i przekazanie je za pomocą systemu informatycznego CAS.
15. Sporządzenie list wypłat, przelewów świadczeń rodzinnych i przekazywanie ich do działku finansowo- księgowego.
16. Bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców.
17. Prowadzenie windykacji świadczeń rodzinnych.
18. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
19. Windykacja należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w tym: przygotowanie dokumentacji związanej z kierowaniem do egzekucji administracyjnej tytułów wykonawczych, uzgodnienia stanu zadłużenia, wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji.
20. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start” wraz ze wszystkimi czynnościami związanymi z przyznaniem i wypłatą tego świadczenia.
21. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. oraz Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. w trakcie nieobecności Pani Karoliny Pikała

B. Karolina Pikała
Zakres prowadzonych spraw:
1. Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
2. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją oraz ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych wynikających z przeprowadzonych postępowań.
4. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Sporządzenie i przygotowanie list wypłaty, przelewów z funduszu alimentacyjnego.
6. Samokontrola prawidłowości przyznawania świadczeń.
7. Prowadzenie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Sporządzanie sprawozdań jednorazowych, kwartalnych, półrocznych, rocznych za pomocą systemu informatycznego CAS i przekazanie do jednostki nadrzędnej.
9. Prowadzenie rejestrów osób korzystających z funduszu alimentacyjnego
10. Planowanie środków finansowych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11. Praca w systemie informatycznym do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, praca w aplikacji Emp@tia oraz w aplikacji Sepi i CAS.
12. Prowadzenie analiz finansowych oraz opracowanie planów.
13. Podejmowanie działań i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
14. Windykacja należności w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
15. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r.
16. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia „Dobry start” wraz ze wszystkimi czynnościami związanymi z przyznaniem i wypłatą tego świadczenia.
17. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem wychowawczym – z programu rządowego „Rodzina 500 plus”;


Dział Finansowy

Główna księgowa: Katarzyna Berger

Prowadzone sprawy:
1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;
2. sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, planu budżetowego oraz planu rachunków dochodów własnych, dokonywanie niezbędnych zmian w tych planach i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów:
3. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe
4. sprawowanie kontroli rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
5. Zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń wszystkich pracowników Ośrodka
6. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, elektroniczne wysyłanie danych, wysyłanie przelewów.
7. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem PIT-ów dla pracowników

Comments are closed.