GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek:

1. osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
2. innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Comments are closed.