GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Program „Za życiem”

Informacje szczegółowe otrzymasz:
•    w przychodni,
•    w szpitalu,
•    w ośrodkach pomocy społecznej,
•    od asystenta rodziny.

Z uprawnień mogą skorzystać:
•    rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko – oznacza to:
– ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
– nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
•    kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
•    kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
•    kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
•    poronienia,
•    urodzenia dziecka martwego,
•    urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
•    urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:
•    ubezpieczenia zdrowotnego,
•    posiadającego specjalizację II stopnia,
•    posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Aby skorzystać z uprawnień wystarczy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej. Asystent na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł służyć pomocą w załatwianiu spraw w różnych instytucjach.

Comments are closed.