GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nowy okres zasiłkowy – dzień wewnętrzny

17 lipca, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy można składać:
– od 1 lipca  – w przypadku wniosków składanych elektronicznie;
– od 1 sierpnia  – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej formie papierowej.

Jeśli obecnie otrzymuje Pani/Pan świadczenie „500 plus” na dziecko to znaczy, że jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 31 maja 2021 r. i nie ma potrzeby składania w tym roku nowego wniosku. Wyjątek stanowi zmiana sytuacji rodzinnej, np. urodzenie się kolejnego dziecka.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

Wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie wymaganych ustawami dokumentów.

Z uwagi na stan epidemiczny oraz konieczność sprawnej obsługi wszystkich wnioskodawców, nie zapewniamy możliwości wypełniania wniosku podczas bezpośredniej obsługi przez pracownika GOPS.

W razie trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny: 24 268-28-34 lub 24 261-70-80.

Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zachowywanie zasad bezpieczeństwa w budynku GOPS w formie używania maseczek zakrywających usta i nos.

UWAGA!!!

Przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w dni: poniedziałek, wtorek, środa i piątek. Z uwagi na konieczność bieżącej realizacji świadczeń CZWARTEK ustalono dniem wewnętrznym, w którym nie odbywa się bezpośrednia obsługa osób składających wnioski. Dzień wewnętrzny dotyczy wyłącznie pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego.

Last modified: 30 lipca, 2020

Comments are closed.