GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Obsługa zgłoszeń Polskiego Bonu Turystycznego

22 sierpnia, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach, informuje że osoby mające problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego mogą uzyskać pomoc zgodnie z załączoną informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:
⦁ danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
⦁ podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
⦁ przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
⦁ dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
⦁ wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
⦁ Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
⦁ POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
⦁ POT wydaje decyzję administracyjną.
⦁ POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Last modified: 22 sierpnia, 2020

Comments are closed.