GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ODPADY 2020!

11 grudnia, 2019

UWAGA! 

Gmina Staroźreby od dnia 01 stycznia 2020r. będzie samodzielnie realizować zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W niniejszej zakładce znajdą Państwo akty prawa miejscowego (uchwały) regulujące oraz określające zasady prowadzenia gospodarki odpadami, a także wzory deklaracji do pobrania oraz ulotki informujące o dobrych praktykach segregacji. W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy  pod nr tel.: (24) 266 30 92. Opłata za odpady segregowane na terenie Gminy Staroźreby wynosi 26zł od osoby. Mieszkańcy posiadający kompostowniki mogą liczyć na bonifikatę w wysokości 10%. Gmina nie realizuje polityki odpadowej względem firm, każda instytucja samodzielnie musi podpisać umowę na odbiór odpadów z dowolną firmą która jest wpisana do rejestru dziłalności regulowanej na terenie Gminy Staroźreby (http://starozreby.pl/wykazy-i-rejestry/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/). Deklaracje należy dostarczyć do 23.12.2019r. do Urzędu Gminy pok. 2 (sekretariat). Deklaracje można pobrać również w Urzędzie Gminy.

WZORY deklaracji (do pobrania):

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 zgłoszenie odbioru popiołu:
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

 

 

Prawo miejscowe (uchwały):

  1. UCHWAŁA NR 93XIX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 12 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STAROŹREBY

  2. UCHWAŁA NR 94XIX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 12 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
  3. UCHWAŁA NR 108XX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 29 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  4. UCHWAŁA NR 109XX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 29 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  5. UCHWAŁA NR 110XX2019 RADY GMINY STAROŹREBY Z DNIA 29 LISTOPADA 2019R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I USTALENIA STAWKI OPŁATY

Last modified: 13 grudnia, 2019

Comments are closed.