GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Posiłek w szkole i w domu – dotacja celowa Wojewody

24 kwietnia, 2020

Po uwzględnieniu wniosku Gminy Staroźreby, Wojewoda Mazowiecki w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Staroźreby środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 42 017 zł z przeznaczaniem na realizację w 2020 roku programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planowany koszt realizacji programu w gminie ogółem to 80 000 zł. Gmina Staroźreby wystąpiła również z wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zgodę na zmniejszenie udziału środków własnych gminy, do wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania w 2020 roku.

Last modified: 24 kwietnia, 2020

Comments are closed.