GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (Podprogram 2019)

21 stycznia, 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach w dniu dzisiejszym został poinformowany przez Bank Żywności w Płocku, że pierwsze przekazanie artykułów spożywczych w ramach umowy nr 25/POPŻ/2019 zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Płocku a Gminą Staroźreby, nastąpi w miesiącu lutym 2020 r. Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają wówczas artykuły spożywcze za miesiąc styczeń 2020 r. oraz luty 2020 r.

GOPS w Staroźrebach informuje jednocześnie, że do Podprogramu 2019 zakwalifikowanych zostało 450 osób. Nie jest więc możliwe, by w krótkim terminie jaki pozostaje od dnia przekazania żywności do dnia jej ostatecznej dystrybucji (ok. 2 dni) powiadomić wszystkich zainteresowanych. W związku z powyższym o terminie dystrybucji żywności w Gminie Staroźreby zostaną poinformowani Radni Gminy Staroźreby oraz Sołtysi. Informacja taka będzie także zamieszczona na stronie internetowej Gminy Staroźreby. Zainteresowani mogą również uzyskać informację telefonicznie: 242682834.

Last modified: 21 stycznia, 2020

Comments are closed.