GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w roku szkolnym 2020/2021

31 sierpnia, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach przypomina, że od września 2020 r. w szkołach realizowany będzie program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” . W ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (792 zł/ os. w rodzinie):
1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Na terenie Gminy Staroźreby dostawcą posiłków jest firma GRUPA AMBASADOR SP. Z O.O. SP. K. 09-100 PŁOŃSK, UL. MŁODZIEŻOWA 31J.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach przypomina o możliwości składania podań/wniosków o objęcie pomocą w formie posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
UWAGA!  Decyzje o przyznaniu posiłków dla dzieci w szkole obowiązywać będą do grudnia 2020 r., więc realizacja posiłków od stycznia do czerwca 2021 r. będzie wymagała złożenia nowego wniosku.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 24 268-28-34.
Rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z w/w pomocy mają możliwość wykupienia posiłków bezpośrednio u dostawcy i opłacania ich w postaci abonamentu miesięcznego. Osoby zainteresowane prywatnym zamawianiem posiłków dla dzieci w szkole proszone są o kontakt z dostawcą posiłków: 790-204-088.

Last modified: 31 sierpnia, 2020

Comments are closed.