GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacje

Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących zawieszone do odwołania

Szanowni Państwo! W związku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku wprowadzającym stan epidemii na terenie całego kraju informuję, że wszystkie posiedzenia w strukturach Rady Gminy w Staroźrebach, w tym dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz posiedzenia komisji stałych zostają zawieszone do odwołania. Z poważaniem \-\ Łukasz Kinalski

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Staroźreby na dzień 23 marca 2020 roku

Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 23 marca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Więcej szczegółów…

Odwołanie planowanych posiedzeń

Szanowni Państwo! W trosce o bezpieczeństwo radnych oraz mieszkańców Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Kinalski jako osoba organizująca pracę Rady Gminy w Staroźrebach (art. 19 ust. 2 Usg) i jako koordynator prac Komisji Stałych Rady Gminy w Staroźrebach (par. 14 Statutu Gminy Staroźreby) postanowił o odwołaniu planowych posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy w Staroźrebach oraz dyżurów …

Dzień Sołtysa!

Z okazji Dnia Sołtysa składamy serdeczne życzenia wszystkim sołtysom i członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Staroźreby. Życzymy zdrowia, wytrwałości oraz szacunku mieszkańców.Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za bardzo efektywną współpracę z samorządem gminy. Dziękujemy, za każdą godzinę pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz za  zaangażowanie w sprawy sołectwa i gminy. Życzenia przesyła Państwu, również Prezydent …

Comments are closed.