GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Referaty

REFERAT OŚWIATY I SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Anna Aleks

Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Organizacyjnych (budynek A, pok. nr 6)
telefon: 24 2663090

Joanna Dymek

Podinspektor ds. kadrowych i organizacyjnych (budynek A, pok. nr 7)
telefon: 24 2663088

Monika Palmowska

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (budynek A, pok. nr 9)
telefon: 24 2663090

Anna Sepioła

Pracownik administracyjno-biurowy (budynek A, pok. nr 1)
telefon: 24 2663080

 

REFERAT FINANSOWY

Monika Grabowska

Kierownik Referatu Finansowego (budynek B)
telefon: 24 2663083
mail: skarbnik@starozreby.pl

Izabela Potocka

Inspektor ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663094

Magdalena Łacińska

Referent ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663094

Elżbieta Kozińska

Inspektor ds. księgowości budżetowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Anna Pawlik

Inspektor ds. księgowości budżetowej oraz archiwum (budynek B)
telefon: 24 2663094

Ilona Mierzejewska

Inspektor ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Elżbieta Kowalska

Inspektor ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: +48 242663098

Anna Żelechowska

Inspektor ds. księgowości oświatowej (budynek B)
telefon: 24 2663098

Bożena Woźnicka

Inspektor ds. księgowości podatkowej (budynek B)
telefon: 24 2663089

Katarzyna Borowska

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (budynek B)
telefon: 24 2663089

Joanna Traczyk

Inspektor ds. podatkowo-finansowych (budynek B)
telefon: 24 2663087

 

REFERAT PLANOWANIA I INWESTYCJI

Artur Żelechowski

Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

Konrad Piechowski

Inspektor ds. planowania przestrzennego (budynek A, pok. nr 10)
telefon: 24 2663091

 

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Damian Petera

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (budynek A, pok. nr 11)
telefon: 24 2663092

Dorota Reszczyńska

Inspektor ds. ochrony środowiska, dróg, oświetlenia, gospodarki wodnej i mieszkaniowej (budynek A pok. nr 11)
telefon: 24 2663093

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Barbara Ryzińska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (budynek A, pok. nr 8)
telefon: 24 2663084

Ewa Górecka

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dowodów osobistych (budynek A, pok. nr 8)
telefon: 24 2663085

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Wioletta Grosicka

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, inspektor ochrony danych osobowych (budynek A,pok. nr 4)
telefon: 24 2663086

Bogumił Burdalski

Główny Specjalista ds. BHP

Krzysztof Wawrzyńczak

Radca Prawny

Paweł Drewniak

Radca Prawny

Ireneusz Kwiatkowski

Informatyk

Katarzyna Ryzińska

Stanowisko ds. Rehabilitacji
telefon: +48 242617834

Comments are closed.