GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wypłaty świadczeń z GOPS – maj 2020 r.

14 maja, 2020

Świadczeniobiorcy, dla których świadczenia przyznane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach realizowane są gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, proszeni są  założenie rachunków (kont) bankowych, na które przelewane będą świadczenia z GOPS.

Prośba ta jest spowodowana tym, że w związku ze stanem epidemicznym, terminy wypłat świadczeń mogą następować w terminach wcześniejszych niż wskazane w decyzji przyznającej. Ponadto z uwagi na zagrożenie koronawirusem bezgotówkowe przekazywanie świadczeń na rachunki bankowe będzie miało istotny wpływ  na Państwa bezpieczeństwo.

Terminy wypłat świadczeń z GOPS w miesiącu maju 2020 r.:

  • świadczenie wychowawcze (500+) – 18 maja 2020 r.
  • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 19 maja 2020 r.
  • zasiłki stałe, zasiłki okresowe – 15 maja 2020 r.
  • zasiłki celowe – zgodnie z decyzjami przyznającymi świadczenie.

Last modified: 14 maja, 2020

Comments are closed.