GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wypłaty świadczeń z GOPS

18 marca, 2020

Świadczeniobiorcy, dla których świadczenia przyznane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach realizowane są gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, proszeni są o pilne założenie rachunków (kont) bankowych, na które przelewane będą świadczenia z GOPS.
Jednocześnie informujemy, że w związku ze stanem epidemicznym, terminy wypłat świadczeń mogą następować w terminach innych niż wskazane w decyzji przyznającej. Realizacja ich dla świadczeniobiorców, którzy posiadają rachunki bankowe może więc następować wcześniej. Ponadto z uwagi na zagrożenie koronawirusem bezgotówkowe przekazywanie świadczeń na rachunki bankowe będzie miało istotny wpływ na Państwa bezpieczeństwo.
W celu założenia rachunku bankowego należy telefonicznie skontaktować się z Bankiem Spółdzielczym w Staroźrebach: 242617019 (bądź innym).
O fakcie założenia rachunku bankowego należy telefonicznie powiadomić GOPS: 242682834.
Terminy wypłat świadczeń z GOPS w miesiącu marcu 2020 r.:
– świadczenie wychowawcze (500+) – 19 marca 2020 r.
– świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 20 marca 2020 r.
– zasiłki stałe, zasiłki okresowe – 23 marca 2020 r.
– zasiłki celowe – zgodnie z decyzjami przyznającymi świadczenie.

Last modified: 18 marca, 2020

Comments are closed.