GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE- SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA

17 września, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach zaprasza do składania ofert na “Świadczenie w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami w miejscu ich zamieszkania”.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach w terminie do dnia 25 września 2020 r.do godziny 13.00 – z dopiskiem na kopercie “Zapytanie ofertowe – SUO”. Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze oferty

Last modified: 2 października, 2020

Comments are closed.