GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

27 stycznia, 2020

Gmina Staroźreby przystąpiła do Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. W umowie zawartej dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby, określono wysokość i tryb przekazania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie w/w zadania. Zgodnie z umową Wojewoda przekaże Gminie Staroźreby środki w kwocie 65 100,00 zł (w trzech transzach wskazanych w umowie), co stanowi 100% kosztów realizacji zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w 2020 roku. Gmina Staroźreby programem objęła 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagały usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Last modified: 1 lutego, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status