GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20 grudnia, 2019

W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach będzie realizował program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w związku z czym GOPS w Staroźrebach podejmie współpracę z osobą (osobami), które odpłatnie będą świadczyły usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie wspieranie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej oraz adekwatna do potrzeb pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, w tym poprzez zaangażowanie osoby niepełnosprawnej w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osobę niepełnosprawną bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Celem pracy asystenta jest więc dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt osobisty w siedzibie GOPS w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, bądź telefoniczny: 242682834.

Last modified: 21 grudnia, 2019

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status