GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Bądź rodzicem zastępczym!

7 lipca, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach zachęca osoby, które chciałyby obdarzyć miłością, szacunkiem, pomocą i wsparciem dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej do zapoznania się z poniższą informacją:

Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu. Nie każde dziecko ma szczęście wzrastać od urodzenia w takiej rodzinie. Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci. Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, dźwigające bogaty jak na swój wiek bagaż doświadczeń czekają. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stworzenie warunków do budowania świadomej gotowości przyjęcia dziecka, obdarzania go miłością, szacunkiem, godnością, pomocą i wsparciem w formie rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. Tam znajdują one godziwe warunki życia, opiekę, ciepło i miłość.

Rodzicielstwo zastępcze to ważna misja społeczna i ciężka praca, która daje dużo satysfakcji i poczucia, ze czyni się coś dobrego dla drugiego człowieka. Warto bowiem być dla kogoś wzorem, autorytetem, opiekunem w chwili, w której najbardziej tego potrzebuje. Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle poszukiwana forma zaangażowania w opiekę nad dziećmi, które z powodu zaistnienia trudności musiały opuścić swój dom rodzinny.

Osoby, które chcą oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać dzieci w kontaktach z rodzicami biologicznymi i poprawie ich sytuacji rodzinnej, informację o rodzinnej pieczy zastępczej mogą uzyskać

od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30
telefonicznie pod numer tel. 24 267- 68 – 32, 24 267-68-33
lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Last modified: 7 lipca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status