GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby

31 grudnia, 2021

W Gminie Staroźreby zrealizowano zadanie pn.: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby”.  Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ciągu drogi gminnej Nr 291421W na odcinku 1,245 km od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2923W Worowice Wyroby – Rogowo Falęcin.
W ramach budowy wykonano jezdnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości do 5,0 m  i długości 1 248,53 mb. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości do 1,0 m, wjazdy i zjazdy na wszystkie przyległe działki, rów przydrożny, przepusty pod zjazdami, organizację ruchu oraz skrzyżowanie.
Wartość dofinansowania wyniosła 869 256,38 zł natomiast całkowita wartość zadania to 1 241 794,83 zł.

Last modified: 4 marca, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status