GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundusze pomocowe

Fundusze pomocowe

Dotacja na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowała w formie dotacji, w kwocie 42240,00 zł usuwanie...

24 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Kwota dofinansowania 237 027,60 zł . 

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na...

10 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Dofinansowanie  z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Usuwanie Odpadów z Folii Rolniczych.

Urząd gminy Staroźreby pozyskał Dofinansowanie  z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z...

10 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest  z Terenu Gminy Staroźreby w 2020 r.

Urząd Gminy Staroźreby pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Usuwanie...

10 lipca, 2020

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Dotacje z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

W dniu 8.07.2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Wójt Gminy Staroźreby Pan Kamil Groszewski wraz z Panią Skarbnik...

9 lipca, 2020

Czytaj więcej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status