GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundusze pomocowe

Fundusze pomocowe

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sędek, Gmina Staroźreby

Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 419 922,00 zł. Wsparcie pochodzi z Funduszu...

30 grudnia, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Remont boiska sportowego wraz z szatnią w miejscowości Staroźreby

Dobiegł końca remont boiska sportowego wraz z szatnią w miejscowości Staroźreby, dzięki pomocy finansowej Powiatu Płockiego na rzecz...

3 grudnia, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Pod Biało-czerwoną

Dzięki głosom naszych mieszkańców gmina Staroźreby otrzymała dotację na maszt z flagą RP. W dniu 6 października 2022 r. dokonano...

8 listopada, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Staroźrebach” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

W dniu 17.10.2022 r. Gmina Staroźreby dokonała odbioru końcowego zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury...

8 listopada, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

„Modernizację strażnicy wykonano w ramach Zadania” MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”

Zakończyły się roboty budowlane polegające na wymianie konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w...

26 października, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Nowe wyposażenie dla jednostki OSP z terenu gminy Staroźreby

Strażacy z OSP w  Nowej Górze pozyskali nowe wyposażenie w postaci hydraulicznego rozpieracza ramieniowego w ramach programu...

17 października, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Dofinasowania z WFOŚiGW

Dzięki wspólnej pracy Urzędu Gminy Staroźreby oraz Jednostek OSP udało nam się pozyskać dofinasowania z WFOŚiGW w Warszawie.  W...

12 października, 2022

Czytaj więcej

Fundusze pomocowe

Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo

Gmina Staroźreby zakończyła kolejną inwestycję. Zadanie pod nazwą: „Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w...

27 września, 2022

Czytaj więcej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status