GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Co robimy – Klęski żywiołowe – Rolnictwo

8 maja, 2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie Nr 149 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wraz z załącznikiem, tj. składem osobowym komisji działających na terenie poszczególnych gmin województwa mazowieckiego. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. zaakceptowane przez Wojewodę Mazowieckiego zostały Zasady działania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Ponadto informujemy, iż ww. dokumenty dostępne będą na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki – zakładka: Co robimy – Klęski żywiołowe – Rolnictwo

Last modified: 8 maja, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status