GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Cyfrowa Gmina

19 kwietnia, 2022

Gmina Staroźreby realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Efektem projektu jest:
•    cyfryzacja JST poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług i pracy zdalnej;
•    edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
•    analiza stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Dofinansowanie projektu z UE: 214 620,00 zł

Last modified: 26 kwietnia, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status