GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Czyste powietrze

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

DOFINANSOWANIE Rządowy programy ochrony powietrzaOgólne informacje o programie ochrony powietrza Programy ochrony powietrza dla województwa mazowieckiegoProgramy ochrony powietrza Ogólne informacje o powietrzuOgólne informacje o powietrzu Uchwała antysmogowa dla województwa mazowieckiegoUchwała antysmogowa

NIEZBĘDNIK:

 • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
 • do 31 grudnia 2022 r. należy zlikwidować wszystkie kotły pozaklasowe na węgiel lub drewno czyli tzw. „śmieciuchy”. Używać można będzie jedynie kotły 3, 4 i 5 klasy oraz kotły spełniające wymagania ekoprojektu (ECODESIGN)
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Powiadomienia dotyczące złej jakości powietrzaPowiadomienia dotyczące złej jakości powietrza

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

List otwarty do Mieszkańców

Ulotka – Uchwała antysmogowa dla Mazowsza

Ulotka – CzP Mazowieckie

Ogłoszenie o zmianie UA

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status