GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

„Dobry start” w roku szkolnym 2020/2021

25 maja, 2020

Kierownik GOPS w Staroźrebach informuje, że wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” można składać:
– od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku – w przypadku wniosków składanych elektronicznie,
– od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku – w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej formie papierowej.
W roku 2020, w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia „Dobry Start” nastąpi nie później niż do końca września bieżącego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wysokość świadczenia „Dobry Start” to 300 zł na: dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat,  na dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia 24 lat, a także dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. „zerówce”. Program nie obejmuje również studentów.
Ponadto informuję, że rządowy program „Dobry Start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Natomiast od 2021 r. prawo do świadczenia „Dobry Start” gwarantowane będzie w akcie prawnym rangi ustawowej. Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kwartale br.

Last modified: 25 maja, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status