GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dofinasowania z WFOŚiGW

12 października, 2022

Dzięki wspólnej pracy Urzędu Gminy Staroźreby oraz Jednostek OSP udało nam się pozyskać dofinasowania z WFOŚiGW w Warszawie.  W dniu 17.10.2022 r. 5 jednostek OSP z terenu Gminy Staroźreby, podpisało umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach dwóch programów:

  1. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2022 roku.

W ramach programu dofinansowanie otrzymało:

* OSP Staroźreby na zadanie pn.:” Termomodernizacja budynku OSP w Staroźrebach” w kwocie 22 062,00 zł

* OSP Nowa Góra na zadanie pn.:” MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU REMIZY OSP W NOWEJ GÓRZE” w kwocie 23 400,00 zł

* OSP Zdziar Wielki na zadanie pn.:” MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU REMIZY OSP W ZDZIARZE WIELKIM” w kwocie 16 200,00 zł

* OSP Rogowo na zadanie pn.:” TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W ROGOWIE” w kwocie 20 650,38 zł

* OSP Dłużniewo na zadanie pn.: „MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. W BUDYNKU OSP W DŁUŻNIEWIE” w kwocie 15 750,00 zł

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 98 062,38 zł

 

  1. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu  sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W ramach programu dofinansowanie otrzymało:

*OSP Staroźreby na zadanie pn.:” Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  w Staroźrebach.” w kwocie 20 000,00 zł

* OSP Nowa Góra na zadanie pn.:” Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  w Nowej Górze.” w kwocie 20 000,00 zł

* OSP Zdziar Wielki na zadanie pn.:” Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  w Zdziarze Wielkim.” w kwocie 19 845,28 zł

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 59 845,28 zł

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu jednostki OSP przeprowadzą termomodernizację budynków, wymianę okien, bramy garażowej, pieców oraz instalacji C.O.

Ponadto zakupią sprzęt i wyposażenie niezbędne do pracy, m.in.: ubrania specjalne, buty strażackie, hełmy i węże tłoczne.

 

Last modified: 18 października, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status