GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

23 czerwca, 2020

Gmina Staroźreby  pozyskała kolejne środki. Do naszej Gminy trafi łącznie 304 880 zł na cele edukacyjne😀 w ramach projektu Edukacja dla rozwoju regionu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży😀
Projekt ten będzie realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach w ramach projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej x Edukacja dla rozwoju regionu działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Podziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
✅Nastąpi doposażenie pracowni TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne ) w interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i dźwięku, tablice interaktywne, wideoprojektory
✅Doposażenie pracowni przyrodniczych
✅Doposażenie bazy dydaktyczno-logopedycznej
✅Doposażenie pracowni matematycznej
✅Szkolenia dla nauczycieli
✅Wyjazdy matematyczno-przyrodnicze dla 44 uczniów
✅Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z Matematyki,Przyrody,Biologi,Chemii,Fizyki,
Geografii, J.Angielskiego
✅Zajęcia z Robotyki
✅Zajęcia z szybkiego czytania
✅Zajęcia ABC Przedsiębiorczości
Projekt rusza od 1 września 2020r. 😀

Last modified: 23 czerwca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status