GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Folia rolnicza

24 czerwca, 2021

Wójt Gminy Staroźreby informuje, iż Gmina Staroźreby planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Staroźreby do składania informacji o ilości posiadanych odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Druk zgłoszenia dostępny tutaj: folia-wniosek (format edytowalny) lub folia-wniosek (wersja w PDF) oraz w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Staroźrebach.

Prosimy o pilne dostarczanie wniosków. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 09 lipca 2021r.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. W przypadku otrzymania dofinansowania realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów z wyznaczonego przez Gminę miejsca. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc „de minimis” w rolnictwie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy w Staroźrebach.

Więcej informacji w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Staroźreby – 242663092

Last modified: 27 czerwca, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status