GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Historia

Staroźreby, położone na 24 kilometrze drogi biegnącej z Płocka na północny wschód do Góry – ku trasie Bydgoszcz-Warszawa. Można nawet stwierdzić, że jest to nieomal centralne miejsce regionu okolonego dolinami Skrwy, Wkry i Wisły.

Z dość dużej terytorialnie parafii, jaką była jedenastowieczna Zagroba, została utworzona nowa struktura parafialna, mianowicie Staroźreby. Sama nazwa miejscowości Staroźreby, jak wyjaśniają znawcy przedmiotu, składa się z dwóch członów – „Stary” oraz „Źrzeb”. Staropolskie wyrażenie „źrzeb”, a nowopolskie „źreby” znaczyło dział ziemi, miarę roli, łan. Była to zatem nazwa kultowa oznaczająca wydzielony kawał ziemi dla pierwszego osadźcy.

W okresie piastowskim była to stara wieś książęca, stanowiąca niegdyś prawdopodobnie całość z kluczową barokową wsią Woźnikami. Ślady stałej obecności człowieka  w okolicach Staroźreb w granicach tutejszej gminy – jak wskazują wykopaliska – pochodzą z XI-XII w.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status