GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Harmonogram sesji na rok 2020

8 stycznia, 2020

Przewodniczący Rady Gminy w Staroźrebach informuje, że w celu podwyższania standardów pracy rady gminy, publikujemy harmonogram sesji na rok 2020.
Opracowany harmonogram posiedzeń Rady Gminy w Staroźrebach przewiduje, że sesje odbywać się będą w poniedziałki (dzień wydłużonej pracy urzędu gminy). Sesje zwyczajne poprzedzone będą serią spotkań komisji stałych rady gminy analizujących i opiniujących uchwały rady gminy. Comiesięczne, cykliczne i usystematyzowane spotkania zagwarantują zachowanie kontrolnego charakteru rady gminy nad organem wykonawczym, radnym pomogą w organizacji swojej aktywności zawodowej i społecznej, a wójtowi i urzędowi gminy umożliwią harmonijną pracę.
Ty samym chcę podziękować wszystkim radnym naszej gminy, za pozytywne ustosunkowanie się do zaproponowanego rozwiązania oraz Pani Sekretarz Urzędu Gminy w Staroźrebach Agnieszce Kuligowskiej – za współpracę w tym zakresie.
/-/ Łukasz Kinalski

Last modified: 8 stycznia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status