GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacja dla osób niepełnosprawnych

9 marca, 2020

Jak już wcześniej informowano Gmina Staroźreby realizuje Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Gmina Staroźreby w ramach umowy z Wojewodą Mazowieckim otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów tego Programu, obejmujących wynagrodzenie za usługi asystenckie realizowane u 6 osób niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym bądź znacznym). Obecnie usługi realizowane są u 5 osób kwalifikujących się do Programu.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o usługi asystenckie. Zakwalifikowana do Programu może zostać już tylko jedna osoba. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
Osoby zainteresowane proszone są o osobiste bądź telefoniczne zgłoszenie się do GOPS w Staroźrebach.
Osoba do kontaktu: Emilia Ciećwierz-Domańska tel: 242682834

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Last modified: 9 marca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status