GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacja dotycząca weryfikacji danych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6 marca, 2020

Informacja dotycząca weryfikacji danych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy w Staroźrebach informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach za odpady,  dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), w terminie do 30.03.2020 r. należy złożyć deklarację zmieniającą o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnić w oświadczeniu aktualny stan osób zamieszkałych daną nieruchomość.
Po tym terminie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość w oparciu o dane zgromadzone w postępowaniu weryfikacyjnym. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również o terminowym uiszczaniu opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Last modified: 9 marca, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status