GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacja!

3 listopada, 2020

Od dnia dzisiejszego, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U.2020. poz. 1931 z dnia 2020.11.02 Urząd Gminy w Staroźrebach pracuje w trybie rotacyjnym (zdalnym). Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Nikt z pracowników nie jest zarażony COVID,
W związku z rozprzestrzenianiem się COVID zostaje wstrzymany odczyt wodomierzy przez inkasentów. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie stanu wodomierza pod nr tel. 24 266 30 92 -93 oraz na adres e-mail woda@starozreby.pl. Faktury zostaną przesłane do Państwa w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
Odstąpiliśmy również od zbierania podatku przez sołtysów w miesiącu listopadzie. Wszystkie wpłaty z tytułu tej należności, należy dokonywać bezpośrednio na konto UG 08 9008 0005 0000 1645 2000 0060.
Gmina Staroźreby realizuje Program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Bezpośrednim realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej dla mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19 – do czego serdecznie zachęcamy z uwagi na duże niebezpieczeństwo- szczególnie dla Seniorów.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.
Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.
WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa za rozliczeniem koszt zakupów, opłat.
Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z takiej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11
Twoja prośba zostanie przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.
Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej:
tel. 24 268-28-34.
Drogi Seniorze – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Last modified: 5 listopada, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status