GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacje o odpadach

 

INFORMACJE  DLA  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY STAROŹREBY  W  ZAKRESIE GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Staroźreby samodzielnie realizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z obowiązującym jednolitym systemem segregacji odpadów (JSSO) wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, biura, cmentarze itp.) na których powstają odpady komunalne zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Staroźreby (https://starozreby.pl/wykazy-i-rejestry/rejestr-dzialalnosci-regulowanej).

• Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów – druki dostępne w Urzędzie Gminy Staroźreby lub pod adresem: https://starozreby.pl/informacje-o-odpadach
• Po przyjęciu deklaracji zostanie Państwu dostarczony indywidualny nr konta bankowego na który należy uiszczać opłaty za odpady komunalne – są to inne numery kont niż wcześniej dostarczone Państwu przez Związek Gmin Regionu Płockiego
• Płatności należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc
• Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Staroźrebach pokój nr. 11 oraz pod numerem tel. 242663092

 

Do pobrania Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok

Do pobrania Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status