GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ELEKTROŚMIECI

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać dwa razy do roku podczas organizowanych przez Gminę Staroźreby mobilnych zbiórek. Zużyty sprzęt można również zostawić w sklepie podczas zakupu nowego sprzętu. Zgodnie z Rejestrem Działalności Regulowanej zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmują się:

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1. SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
tel. (24) 262 48 53
7742233499 610363472
2. REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa Oddział w Płocku
ul. Przemysłowa 32, 09-400 Płock
tel. (24) 268 10 60
  7280132515 0110891141
3. „EKO – MAZ” Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock
tel. (24) 263 62 92
7742330021 610396721
4. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o. o.
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin
tel. (24) 267 42 90
7742689101 611327449
5. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o. o.
Staroźreby ul. Żwirki i Wigury 11,
09-440 Staroźreby
7743254598 386292466

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status